Polityka prywatności

Niniejszy dokument zawiera określenie zasad przetwarzania danych osobowych zgodnych z rozporządzeniem (UE) 2016/679 (określonych jako „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”), a także wszystkimi innymi mającymi zastosowanie przepisami prawa. Zapewnienie prawa do należytej ochrony danych osobowych leży po stronie administratora sklepu natusfera.plRozdział I

Administrator stronyAdministratorem sklepu internetowego jest przędsiebiorstwo Proness Anita Karwacka-Rózga z sziedzibą w Legnicy ul. Nowodworska 17 59-220 Legnica wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) 021345599Rozdział II

Jakie dane przetwarzamyDane gromadzimy bezpośrednio od konsumenta i każdorazowo ma on kontrolę nad rodzajem informacji, które nam przekazuje.Zakładając konto klient przesyła nam informację takie jak imię, nazwisko, adres mailowy. W trakcie zakładania profilu użytkownik może również podać takie dobrowolne informacje jak data urodzenia oraz określić tytułowanie Pan/Pani.

Po utworzeniu konta użytkownik może uzupełnić swój profil podając dodatkowe informacje takie jak numer telefonu kontaktowego, adres dostawy (czy też alternatywne dane adresowe).

Po złożeniu zamówienia użytkownik przesyła nam następujące informacje: zamawiany produkt, dane do faktury, forma płatności, numer telefonu do kontaktu, adres dostawy.

Na naszym sklepie internetowym możemy również zbierać niektóe informacje na temat zachowanie konsumenta w trakcie przeglądania strony w celu personalizacji korzystania z internetu oraz składania ofert dostosowanych do preferencji konsumenta. Możemy również przechowywać i przetwarzać informacje za pomocą plików cookie zgodnie z polityką plików cookie.

Nie wyrażamy zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osób nieletnich poniżej 16 roku życia. Nie gromadzimy ani w żadnym przypadku nie przetwarzamy danych wrażliwych, określanych w ogólnym rozporządzeniu danych osobowych (RODO) szczególnymi kategoriami danych osobowych.Rozdział III

W jakim celu gromadzimy i przetwarzamy dane§ 1

W celu zawarcia umowy kupna/sprzedaży

Gromadzimy i przetwarzamy wyszczególnione w § 2 daneonieważ są one niezbędne do zawarcia umowy kupna-sprzedaży z konsumentem i jej wykonania.

Dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy w celu:

  1. Przetwarzania i weryfikacji zamówień, wystawiania faktur/paragonów i wysyłki zamówionego towaru.

  2. Rozwiązywanie zgłaszanych problemów (reklamacji) oraz anulacji zamówień i zwrotów towaru zgodnie z przepisami prawa.

  3. Zwrotów równowartości kosztów zamówionych towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  4. Świadczenia usług technicznych, tj. Udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące towarów lub złożónych zamówień, a także usług oferowanych przez firmę Proness Anita Karwacka-Rózga.

Obowiązujące przepisy prawne zobowiązują nas również do przetwarzania danych osobowych konsumenta w celach rachunkowych i podatkowych.§ 2

W celu ulepszenia naszych usługMożemy gromadzić pewne dane o zachowaniu konsumenta w trakcie przeglądania strony internetowej by móc zaoferować jak najlepszą ofertę dopasowaną do potrzeb. Możemy również poprosić o ocenę zadowolenia z przeprowadzanej transakcji w celu poprawy jej przebiegu.

Działania te opieramy na prawnie uzasadnionym interesie prowadzenia działalności gospodarczej, jednak zawsze dbamy o to, żeby nie naruszały jakichkolwiek praw i wolności.§ 3

W celach marketingowychZapewniamy, że przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych zawsze opiera się o poszanowanie praw i wolności konsumenta, a decyzje podjęte w tym aspekcie nie powodują żdanego skutku prawnego i nie wpływają na konsumenta w żaden inny sposób.

Dane gromadzimy i przetwarzamy w celach marketingowych na podstawie zachowania konsumenta w trakcie przeglądania naszego serwisu. Ma to na celu dostosowania oferty do potrzeb klienta, informowanie o promocjach oraz wyświetlanie spersonalizowanych rekomendowanych lub ostatnio wyświetlanych towarów.

Komunikację marketingową opartą na informowaniu o promoacjach i dostosowanych ofertach prowadzimy na podstawie wyrażonej zgody (tak zwany newslatter). Wyrażenie zgody na otrzymywanie takich infromacji jest dobrowolne i w każdym momencie można zrezygnować z subskrypcji (w ustawieniach konta w zakładce ,,Moje inforemacje osobiste" należy odznaczyć ,,zapisz się do naszego newslattera" oraz ,,Chcę otrzymywać oferty promocyjne od naszy partnerów").

§ 4

W celu ochrony naszy interesów

W zaistniałych sytuacjach możemy wykorzystywać i przesyłać informację w uzasadnionym prawnie celu ochrony naszych praw i dzałalności. Zapewniamy, że wszystkie podejmowane środki zawsze gwarantują zachowanie równowagi pomiędzy naszymi uzasadnionymi interesami, a podstawowymi prawami i wolnościami konsumentów.

Zalicza się do nich:

  1. Środki, które mają na celu zapobieganie oszustwom i innych przestępstw oraz przekazania odpowiednich informacji właściwym organom.

  2. Środki mające na celu obronę serwisu witalny.pl oraz użytkowników przed cyberatakami.Rozdział IV

Jak długo przechowujemy daneGromadzimy i przetwarzmy dane osobowe dopóki klient ma konto w naszym serwisie. W dowolnym momencie można złożyć wniosek o zamknięcie i usunięcie profilu, a administrator strony ustosunkuje się do takowej prośby z zastrzeżeniem zachowania pewnych informacji, również po zamknięciu konta,w przypadkach, w których będzie to konieczne w świetle obowiązujących przepisów prawa lub uzasadnionych interesów np.: w związku z dochodzeniem roszczeń, w związku z wykonywaniem umowy lub wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków podatkowych i rachunkowych.Rozdział V

Komu udostępniamy daneDane nie udostępniamy nikomu poza zawężonym gronem odbiorców: dostawcy usług dostarczania zamówionych towarów, dostawcy usług płatniczych lub bankowych, dostawcy usług informatycznych przy czym podmioty te nie mogą wykorzystać danych konsumenta w innym celu niż wykonanie umowy, a przekazywane informacje są ograniczone do niezbędnego minimum.

Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim bez uprzedniego uzyskania zgody konsumenta, chyba że jest to podyktowane osiągniecia celu określonego w rozdziale III § 4.Rozdział VI

Jak zabezpieczamy dane

Sklep internetowy witalny.pl gwarantuje bezpieczeństwo danych konsumenta poprzez stosowanie zabezpieczenia ich poufności i stosowanie odpowiednich zasad organizacyjnych, co ma zapobiegać pozyskiwaniu i wykorzystywaniu informacji przez osoby nieuprawione.

Wszystkie połączenia internetowe związane z realizacją płatności internetowych następują za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połąćzenia.Rozdział VII

Jakie są prawa konsumenta

Konsument w dowolnym momencie może zażądać dostępu do swoich danych osobowych, poprawić nieścisłości, a także wyrazić sprzeciw przetwarzaniu zebranych informacji. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzoru lub sąde. Może również skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania danych, do ich przenoszenia oraz do żadania usunięcia zebranych informacji.

W każdym momencie użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych jeśli uzna, że uzasadnione interesy sklepu internetowego witalny.pl przewyższają podstawowe prawa i wolności konsumenta. Można rónież w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec gromadzenia i przetwarzania danych w celach marketingowych bez podania przyczyny.Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego właściwego dla stwierdzenia poprawności przetwarzania i gromadzenia danych osobowych. Od dnia 25 maja 2018 roku tę funkcje pełni:

Krajowy organ nadzorczy ds. przetwarzania danych osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00

fax. 22 531 03 01

kancelaria@giodo.gov.plPrzypominamy, że w każdej chwili konsument może się skontaktować z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych wysyłając wiadomość na adres mailowy natusfera@natusfera.pl